Bas Oussoren


Bas Oussoren (1993)

HKU (2020)

Het werk van Bas Oussoren speelt met herkenning en vervreemding. Alledaagse constructies als muren, hekken en pilaren worden buiten hun normale context getoond. Daarbij worden ze -gezien hun oorspronkelijke functie- in ongeschikte materialen nagebootst. Een hek of muur van fragiel piepschuim of een pilaar van houten bakstenen; het zijn oneigenlijke materialen die Bas gebruikt waardoor de vormen hun functionaliteit verliezen. Er wordt zo ruimte geschapen om de banale alledaagsheid met nieuwe ogen te bekijken en te herinterpreteren.

De ruimtelijke structuren worden veelvuldig voorzien van relativerende details als menselijke kiezen, een plak kaas of de hand van Mickey Mouse. Deze in keramiek uitgevoerde elementen zorgen voor een speelse en humorvolle toon in het werk.


Boredom is a crime (2021)

douglas hout, keramiek

Dit werk toont een vreemdsoortig hekwerk dat ontdaan van zijn functie midden in het grasveld als een sculptuur getoond wordt. De hekpalen ontvouwen zich als een soort harmonica zoals feestslingers dat doen die uit gevouwen papier zijn geknipt. Daarbij zweeft het hekje ook nog eens nutteloos boven de grond. Het wordt omhoog gehouden door muurelementen die normaliter van beton maar nu van keramiek zijn gemaakt. De dagelijkse banaliteit wordt hier letterlijk verheven.


www.basoussoren.nl